Bs. Nguyễn Xuân Anh

Chuyên khoa

Khoa Phẫu thuật bàn tay
Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình

Ngôn ngữ

Tiếng Việt - Tiếng mẹ đẻ, Tiếng Anh - Tốt

Chứng nhận

– Bằng tốt nghiệp Đại học Y Khoa,  TPHCM – 1998

– Chứng chỉ Phẫu thuật Vi phẫu – Tạo hình, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Tp. Hồ Chí Minh – 2000

– Bằng  chuyên khoa cấp 1 Chấn thương Chỉnh hình, Trường Đại học Y , Tp. Hồ  Chí Minh, – 2003

– Tu nghiệp chuyên nghành Chấn thương Chỉnh hình, Phẫu thuật Bàn tay tại Kaiser Permanente Medical Center, South Sacramento, California, Hoa Kỳ, 2006

Kinh Nghiệm

– Phẫu thuật viên, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình: 1998 – 2008.

– Chuyên gia về Phẫu thuật Bàn tay và Vi phẫu Tạo hình Bệnh viện Chấn thương Chình hình, từ năm 2000 – 2008

– Trưởng nhóm Vi phẫu Tạo hình tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình 2001 – 2008.

– Thành viên trong Ban huấn luyện Khoa Vi phẫu tại Bệnh viện Khánh Hòa, Bệnh viện Kiên Giang, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, 2002 – 2008.

– Bác sĩ nội trú chuyên nghành Chấn thương Chỉnh hình, Phẫu thuật Bàn tay tại Kaiser Permanente Medical Center, South Sacramento, California, Hoa Kỳ, 2006

– Bác sĩ hợp tác, tham gia mổ Chi trên và Vi phẫu tại Bệnh viện An Sinh, STO – Phương Đông…, từ năm 2003 đến 2008.

– Bác sĩ Phẫu thuật Bàn tay, Khoa Chi trên, Bệnh viện FV, kể từ năm 2008.

Ngày Sáng Chiều Địa điểm
Thứ 2 8:00 – 12:00 FV Hospital

Bác sĩ cùng khoa

Đăng ký

Đăng ký

HOẶC

ĐĂNG NHẬP

quên mật khẩu