Bs. Vũ Hoàng Liên

Chuyên khoa

Khoa Phẫu thuật bàn tay
Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình

Ngôn ngữ

Tiếng Việt - Tiếng mẹ đẻ, Tiếng Pháp - Lưu Loát, Tiếng Anh - Tốt

Chứng nhận

-Bằng Đại Học Y Khoa – Hà Nội – 1991

-Chứng chỉ đào tạo chuyên sâu khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Pitié-Salpêtrière, Tp. Paris – Pháp – 1996

-Chứng chỉ đào tạo chuyên sâu khoa Chấn thương chỉnh hình và Phẫu thuật bàn tay, Bệnh viện Bichat, Tp. Paris- Pháp – 1997

-Chứng chỉ đào tạo Các kỹ thuật trong Vi Phẫu, Bệnh viện 108, Hà Nội – 1999

-Thạc sĩ  Y học – Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình – Đại Học Y Khoa – Hà Nội – 2002

-Chứng chỉ đào tạo chuyên sâu khoa Phẫu thuật bàn tay- Viện phẫu thuật bàn tay của Pháp – Tp. Paris – Pháp, 2002

-Bằng chuyên sâu khoa Phẫu thuật nội soi khớp – Đại Học Y Khoa, Tp. Paris – Pháp, 2006.

Kinh Nghiệm

– Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình cao cấp, Khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội , 1991 – 2002

– Bác sĩ thực tập nội trú khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Pitié-Salpêtrière, Tp. Paris – Pháp – 1996

– Bác sĩ thực tập nội trú khoa chấn thương chỉnh hình và Phẫu thuật bàn tay, Bệnh viện Bichat, Tp. Paris- Pháp – 1997

– Bác sĩ thực tập nội trú chuyên Phẫu thuật khớp – Bằng Bằng Đại Học Y Khoa, Tp. Paris – Pháp, 2005 – 2006

– Bác sĩ thực tập nội trú chuyên Phẫu thuật bàn tay- Pháp Institute of Phẫu thuật bàn tay – Tp. Paris – Pháp, 2002

– Bác sĩ phẫu thuật cao cấp Khoa chấn thương chỉnh hình và Phẫu thuật bàn tay, Bệnh viện FV, kể từ năm 2003 đến nay

Ngày Sáng Chiều Địa điểm
Thứ 2 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 FV Hospital
Thứ 3 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Thứ 4 8:00 – 12:00 FV Hospital
Thứ 5 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 FV Hospital
Thứ 6 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 FV Hospital
Thứ 7 8:00 – 12:00 FV Hospital

Bác sĩ cùng khoa

Đăng ký

Đăng ký

HOẶC

ĐĂNG NHẬP

quên mật khẩu