TÌM KIẾM BÁC SĨ

Với mục tiêu cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng quốc tế, bệnh viện FV tập hợp một đội ngũ y
bác sĩ làm việc toàn thời gian đến từ các nước như Pháp, Bỉ, Mỹ, Hàn Quốc và những chuyên gia Việt Nam
được đào tạo ở nước ngoài, họ đều là những chuyên gia có từ 10 đến 15 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị
trí quan trong trong các bệnh viện trong nước và quốc tế.

Thông qua chương trình đối tác, bệnh viện FV cũng đã thu hút đực sự tham vấn theo một lịch trình thường
xuyên của các chuyện gia hàng đầu Việt Nam. Họ đã cùng nhau tư vấn những kiến thức chuyên môn trong
khoảng 30 chuyên khoa y học và phẫu thuật.

Đăng ký

Đăng ký

HOẶC

ĐĂNG NHẬP

quên mật khẩu