Vị Trí Tuyển Dụng Thời Hạn
Trợ Lý Giám Đốc Quỹ (Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ)
Chuyên viên Phụ trách Bảo hiểm Y tế
Nhân viên thiết kế Website
Chuyên Viên Bảo Hiểm
Kỹ sư thiết bị y tế
Lễ Tân/Thâu Ngân – Khoa Cấp Cứu
Thư ký Y khoa (Nói tiếng Anh/tiếng Pháp)
Nhân viên Tư vấn Khách hàng
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Cơ Điện
Lễ Tân/Thâu Ngân
Vị Trí Tuyển Dụng Thời Hạn
Bác sĩ Tổng Quát
Gynecologist & Obstetrician
Orthopedist
Urologist
Dược sĩ (Đại Học)
Dược trung
Kỹ Thuật Viên Hình Ảnh Y Học
Chuyên viên vật lý trị liệu
Kỹ thuật viên xét nghiệm
Hộ lý
Điều dưỡng
Bác sĩ Nhi