Vị Trí Tuyển Dụng Thời Hạn
Thư Ký Y Khoa 15/09/2017
Lễ Tân/Thâu Ngân 15/09/2017
Thư ký tính phí lầu trại 15/09/2017
Vị Trí Tuyển Dụng Thời Hạn
Dược sĩ (Đại Học)
Dược trung
Kỹ Thuật Viên Hình Ảnh Y Học
Chuyên viên vật lý trị liệu
Kỹ thuật viên xét nghiệm
Hộ lý
Điều dưỡng
Bác sĩ Nhi