FV Hospital - World Class Healthcare in Vietnam

75 tuổi từ châu phi đến BV. FV thay khớp gối