FV Hospital - World Class Healthcare in Vietnam

Bệnh viện FV giúp cụ ông 96 tuổi thoát khỏi chứng suy tim sau 40 năm