FV Hospital - World Class Healthcare in Vietnam

Ca mổ kéo dài 7 giờ tái tạo xương hàm cho bệnh nhân