FV Hospital - World Class Healthcare in Vietnam

Cứu thành công bệnh nhân người Úc nặng 110kg khỏi cơn “ chết đuối trên cạn”