FV Hospital - World Class Healthcare in Vietnam

Miễn phí toàn bộ chi phí điều trị cho 16 bé mắc bệnh hiểm nghèo