FV Hospital - World Class Healthcare in Vietnam

Một ca bệnh phình động mạch não được điều trị thành công bằng phương pháp can thiệp nội mạch