FV Hospital - World Class Healthcare in Vietnam

Nhiều bệnh nhi nghèo được phẫu thuật dị tật tay miễn phí