Bệnh Viện FV - Niềm tin vào Y Đức

Giáo sư Ricco – bác sĩ hàng đầu thế giới về phẫu thuật mạch máu tại bệnh viện FV