Bác sĩ Giải phẫu Bệnh (Toàn thời gian)

BÁC SĨ GIẢI PHẪU BỆNH (TOÀN THỜI GIAN)

Mô tả công việc

Đây là vị trí toàn thời gian dành cho người Việt Nam, chịu trách nhiệm xử lý tế bào học và giải phẫu bệnh tại Bệnh viện FV.

Yêu cầu chung

Ứng viên tốt nghiệp Đại học Y khoa chính quy, chuyên ngành Giải phẫu Bệnh và phải có ít nhất ba năm kinh nghiệm làm việc độc lập trong bệnh viện. Được đào tạo ở nước ngoài sẽ là một lợi thế lớn. Thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp là bắt buộc.