Bác sĩ Huyết học

BÁC SĨ HUYẾT HỌC

Miêu tả công việc chung:

Đây là vị trí dành cho ứng viên người Việt Nam làm toàn thời gian. Vị trí này sẽ cung cấp quản lý lâm sàng cho các bệnh nhân có rối loạn huyết học thông qua hoạt động phòng khám ngoại trú, chăm sóc nội trú và tư vấn cho các dịch vụ lâm sàng khác.

Yêu cầu:

Ứng viên đạt yêu cầu phải tốt nghiệp từ một trường Đại học Y khoa chuyên về Huyết học Lâm sàng và phải có ít nhất 5 năm thực hành trong lĩnh vực Huyết học Lâm sàng, ưu tiên ứng viên đã có vai trò cao cấp. Được đào tạo ở nước ngoài là một lợi thế lớn. Phải nói và đọc tiếng Anh thông thạo.