Chuyên viên Đào tạo & Phát triển

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN

Mục đích chung của vị trí này

Làm việc chặt chẽ với Trưởng nhóm Đào tạo & Phát triển nhằm tổ chức và theo dõi tất cả những chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài, chương trình Đào tạo Định hướng, Chương trình Thực tập sinh, Chương trình khám sức khỏe hàng năm và những sự kiện nội bộ khác của FV.

Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:

 1. Chương trình đào tạo:
  • Sau khi nhận các yêu cầu đào tạo và đăng ký của nhân viên về khóa học, Chuyên viên Đào tạo & phát triển sẽ tổ chức, hỗ trợ công tác hành chính sắp xếp cho khóa học như sắp đặt địa điểm tổ chức, theo dõi đăng ký của học viên và gửi nhắc nhở…
  • Cân đối và đề nghị các lịch học phù hợp với từng yêu cầu đào tạo, đảm bảo sự phù hợp của khóa học.
 2. Chương trình Đào tạo Định hướng (cho nhân viên mới)
  • Theo dõi chương trình đào tạo Orientation hàng tháng và thông báo cho diễn giả lịch trình cụ thể trước khi khóa học bắt đầu
  • Thông báo với người quản lý trực tiếp của nhân viên tham dự về lịch học này và đảm bảo tất cả các nhân viên mới đều tham gia
  • Chuẩn bị tài liệu, những thông tin cần thiết của khóa học để chào đón nhân viên mới.
 3. Sự kiện nội bộ:
  • Hỗ trợ Trưởng nhóm Đào tạo & Phát triển tổ chức sự kiện hàng năm (ví dụ: Chương trình Ngôi sao sáng, Chương trình Ngày Bác sĩ, Ngày của Thư Ký, Ngày của Điều Dưỡng, Chương trình
   khám sức khỏe định kỳ, Chương trình Tất niên,v..v)
  • Những công việc hành chính hỗ trợ (ví dụ: ứng tiền mặt, sắp xếp địa điểm, theo dõi người tham gia, liên lạc với nhà cung cấp,v.v.)
 4. Internship Programme:
  • Tuyển dụng và cung cấp sự hướng dẫn dành cho các Thực tập sinh trong thời gian thực tập tại FV.

Yêu cầu:

 1. Trình độ chuyên môn:
  • Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Xã Hội, Ngoại Ngữ, Quản trị Nhân lực.
 2. Kinh nghiệm:
  • 2 năm làm việc ở vị trí tương đương, hoặc đã từng đảm nhiệm công việc tại Bộ phận Nhân sự.
 3. Kiến thức và kỹ năng:
  • Am hiểu các quy trình làm việc của Nhân sự.
  • Yêu cầu kỹ năng về giao tiếp: tự tin, lưu loát.
  • Nhiệt huyết, không ngại công việc hành chính.
 4. Ngoại ngữ:
  • Giao tiếp tiếng Anh lưu loát, biết tiếng Pháp là một lợi thế.