Chuyên viên kiểm soát nội bộ

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

A. Mục đích chung của vị trí này:

 • Đảm bảo tính tin cậy của các giao dịch thực hiện bởi nhân viên thu ngân/nhân viên các quầy dịch vụ khách hàng liên quan đến quy trình thanh toán và tính phí.

B. Quan hệ làm việc:

1. Phòng/ Khoa: Tất cả các phòng ban
2. Báo cáo cho: Giám Đốc Tài Chính Khách Hàng
3. Vai trò giám sát: Không
4. Liên hệ với:

 • Nội bộ: Tất cả phòng ban
 • Bên ngoài: Đơn vị kiểm toán bên ngoài

C. Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:

1. Đăng ký thẻ hội viên

 • Xem xét việc đăng ký thẻ hội viên được ghi nhận và theo đúng quy trình.

2. Mở hồ sơ đăng ký khám bệnh trên hệ thống

 • Kiểm tra xem chính sách giá có được áp dụng đúng khi mở hồ sơ không
  Kiểm tra xem chính sách tăng giá cho mức giá hỗ trợ ở phòng khám có được áp dụng không

3. Tính phí

 • Xem lại các hồ sơ ngoại trú không có tính phí
 • Xem lại các phí dịch vụ bị xóa
 • Xem xét các dịch vụ trả trước ở các khoa có bị vượt quá phần đã thanh toán hay không (Xạ trị, các gói vật lý trị liệu, phototherapy, Laser, Nha khoa,…)
 • Kiểm tra các dịch vụ trong gói có bị nhiều hơn so với mô tả không (Tầm soát sức khỏe, Lasik, phẫu thuật…)
 • Kiểm tra tính phí nội trú
 • Kiểm tra phần tính phí giải phẫu bệnh

4. Hóa đơn

 • Xem xét 100% viêck giảm giá được thực hiện bởi nhân viên thu ngân/nhân viên quầy dịch vụ

5. Kiểm tra việc tuân thủ:

 • Các hóa đơn được điều chỉnh giảm
 • Các hóa đơn bị hủy

6. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

D. Yêu cầu:

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học với kết quả tốt ở các chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kinh tế, Ngoại thương, Toán học, hoặc khoa học máy tính.
2. Kinh nghiệm: 2-5 năm kinh nghiệm làm việc. Kinh nghiệm ở mảng tài chính là một lợi thế.
3. Kiến thức và kỹ năng:

 • Thành thạo Excel
 • Chủ động, tháo vát, độc lập, kiên nhẫn, chững chạc, và chuyên nghiệp.

4. Ngoại ngữ: Tiếng Anh (kỹ năng viết) là yêu cầu bắt buộc.