Kỹ sư thiết bị y tế

KỸ SƯ THIẾT BỊ Y TẾ

Công việc chính:

 • Kiểm tra thiết bị y tế.
 • Hỗ trợ công tác lắp đặt, đào tạo và nghiệm thu thiết bị:
  • Làm việc với nhà cung cấp trong suốt quá trình lắp đặt và nghiệm thu.
  • Liên lạc với nhà cung cấp, người sử dụng thiết bị và bên mua hàng cho việc lắp đặt.
  • Thường xuyên theo dõi cùng với người sử dụng trong tất cả các sự cố liên quan đến thiết bị mới.
 • Theo dõi lịch bảo trì định kỳ được thông báo trước và đảm bảo công việc được hoàn tất với các bên liên quan trong và ngoài bệnh viện.
 • Quản lý các phiếu yêu cầu công việc.
 • Làm thống kế nhằm mục dịch nâng cao chất lượng công việc:
  • Chuẩn bị và đề xuất các báo cáo chất lượng công việc cho Trưởng nhóm Thiết bị Y tế.
  • Thảo luận với Trưởng nhóm trong các phân tích báo cáo thực trạng công việc và cải tiến.

Yêu cầu:

 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Điện, Điện- Điện tử hoặc Kỹ thuật vật lý y sinh.
 • Kinh nghiệm: 3 – 5 years of experience in similar position.
 • Kiến thức và kỹ năng:
  • Hiểu biết cơ bản về giải phẫu và sinh lý người.
  • Biết ứng dụng/cách sử dụng/mục đích sử dụng của thiết bị y tế.
  • Xác định lỗi của thiết bị y tế bị hư hỏng.
  • Có khả năng làm việc với MS office (Word, Excel, Power Point, Outlook).
  • Có khả năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh.