Nhân viên thiết kế website

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ WEBSITE

Mục đích chung của vị trí:

Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên tài năng Thiết kế Web. Ứng viên phù hợp cần biết cách sắp xếp giao diện web gọn gàng và thuận mắt. Ứng viên cũng cần có kỹ năng thiết kế giao diện người dùng (UI).

Ứng viên được chọn phải có khả năng nắm bắt yêu cầu từ ban giám đốc để lên thiết kế web sao cho đẹp mắt, dễ tương tác và thân thiện tương ứng với yêu cầu đưa ra.

Nhiệm vụ chính:

 • Định hướng và lên ý tưởng thiết kế website.
 • Tích hợp những ý tưởng thiết kế website hiện tại nhằm mang lại tính đơn giản, thân thiện với người dùng.
 • Đưa ra định dạng, storyboards, user flows, process flows và site maps cho web.
 • Trình bày và giải thích các sản phẩm thiết kế đến đồng nghiệp và ban giám đốc.
 • Thiết lập design guideline, các phương án thực hiện hiệu quả và tiêu chuẩn hóa.

Yêu cầu:

 • Có kinh nghiệm làm việc vị trí thiết kế web
 • Có kỹ năng thiết kế đồ họa với một portfolio hoàn chỉnh.
 • Có kinh nghiệm tạo wireframes, storyboards, user flows, process flows và site maps
 • Thành thạo Photoshop, Illustrator hoặc phần mềm thiết kế khác và công cụ wire-framing
 • Thành thạo HTML, CSS và Javascript.
 • Kỹ năng thiết kế xuất sắc nhạy bén với hệ thống tương tác người dùng.
 • Có khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả và sáng tạo.
 • Phải cập nhật xu hướng, kỹ thuật và công nghệ thiết kế web mới nhất