Nhân viên thiết kế Website

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ WEBSITE

Công việc chính:

 • Định hướng, lên ý tưởng và thiết kế các website của FV.
 • Tích hợp những ý tưởng thiết kế website hiện tại nhằm mang lại tính đơn giản, thân thiện với người dùng.
 • Đưa ra định dạng, storyboards, user flows, process flows và site maps cho web.
 • Trình bày và giải thích các sản phẩm thiết kế đến đồng nghiệp và ban giám đốc.
 • Thiết lập design guideline, các phương án thực hiện hiệu quả và tiêu chuẩn hóa.

Yêu cầu:

 • Có kinh nghiệm làm việc vị trí thiết kế web
 • Có kỹ năng thiết kế đồ họa với một portfolio hoàn chỉnh.
 • Có kinh nghiệm tạo wireframes, storyboards, user flows, process flows và site maps.
 • Thành thạo Photoshop, Illustrator hoặc phần mềm thiết kế khác và công cụ wire-framing.
 • Thành thạo HTML, CSS và Javascript.
 • Kỹ năng thiết kế xuất sắc nhạy bén với hệ thống tương bác người dùng.
 • Có khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả và sáng tạo.
 • Phải cập nhật xu hướng, kỹ thuật và công nghệ thiết kế web mới nhất.
 • Tiếng Anh giao tiếp.