Patient Finance Analyst

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG

Mô Tả Công Việc

  • Cung cấp thông tin/ phân tích hiệu quả liên quan đến tài chính khách hàng và đầu tư mới cho quản lý để xem xét về chính sách viện phí và các lựa chọn đầu tư kinh doanh
  • Phát triển, thực hiện và duy trì khả năng phân tích hiệu quả để cung cấp các công cụ phân tích thích hợp nhằm thiết lập các mục tiêu và đo lường khả năng của các hoạt động kinh doanh/ dịch vụ theo yêu cầu của quản lý trực tiếp hoặc giám đốc.
  • Quản lý và phân tích kết quả tài chính của kênh đầu tư mới, các dự án tiếp thị cũng như việc quản lý hiệu quả chi phí các dịch vụ
  • Làm việc với các nhân sự/ bộ phận liên quan để điều tra, tổng hợp và định nghĩa những yêu cầu kinh doanh, phân tích và đưa ra kiến nghị và cải tiến/ giải pháp phù hợp.
  • Cung cấp những báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo đột xuất khi được yêu cầu

Trình Độ Chuyên Môn

  • Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kinh tế, ngoại thương, toán học
  • Ít nhất 2-5 năm kinh nghiệm về phân tích tài chính. Kinh nghiệm làm việc trong các công ty kiểm toán quốc tế hoặc các công ty tài chính hàng đầu trong nước là một lợi thế.
  • Khả năng viết và sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt tốt
  • Khả năng tổng hợp cao, ốc phân tích sắc bén, chi tiết
  • Năng động, tháo vát, độc lập, kiên nhẫn, chính chắn và chuyên nghiệp
Zalo