Thư ký Y khoa

THƯ KÝ Y KHOA

Công việc chính:

Thực hiện các công việc thư ký trong việc hỗ trợ các hoạt động hành chính y khoa của bệnh viện một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, bao gồm:

  • Tiếp đón bệnh nhân/khách hàng, kiểm tra thông tin, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc.
  • Chịu trách nhiệm cho các công việc hành chính, trực điện thoại và trả lời email.
  • Đặt lịch hẹn cho bệnh nhân và quản lý lịch hẹn.
  • Là phiên dịch viên/Thông dịch viên cho các Bác sĩ.

Yêu cầu:

  • Tốt nghiệp đại học.
  • Kiến thức liên quan đến chuyên ngành Quản trị hành chính, Thương mại, hoặc Khoa học Xã hội.
  • Mở rộng cơ hội cho các bạn sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ (tiếng Anh/tiếng Pháp) mới tốt nghiệp hoặc ứng viên có từ hai năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến ngành thư ký y khoa, hoặc thư ký, khả năng tổ chức sắp xếp công việc văn phòng và kỹ năng giao tiếp.
  • Ưu tiên những ứng viên hoàn tất chương trình thư ký y khoa (khóa học từ 9 tháng đến 2 năm) hoặc có thể thay thế bằng kinh nghiệm tương đương; hoặc có bằng cấp và kinh nghiệm liên quan đến công việc như trên.