Traditional Medicine Acupuncturist

BÁC SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN

Mô tả công việc:

Đây là vị trí dành cho ứng viên người Việt Nam

Yêu cầu chung:
  • Ứng viên phải tốt nghiệp đại học y khoa chuyên ngành y học cổ truyền và có thời gian khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền ít nhất là 54 tháng.
  • Phải có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa Y học Cổ truyền.
  • Nói và đọc tiếng Anh tốt là yêu cầu bắt buộc.