Trưởng phòng thiết bị y tế

TRƯỞNG PHÒNG THIẾT BỊ Y TẾ

Mô tả công việc:

Trưởng phòng thiết bị y tế sẽ làm việc trong Phòng thiết bị y tế để đảm bảo rằng thiết bị y tế được lắp đặt trong bệnh viện được kiểm kê, kiểm tra, bảo trì, hiệu chuẩn và vận hành với ít sự cố nhất.

Giám sát và thu thập dữ liệu, tài liệu và lưu trữ hồ sơ để phân tích và thường xuyên mỗi ngày.

Tương tác định kỳ với người dùng và các đơn vị bên ngoài để cải thiện tình trạng của thiết bị đã lắp đặt. Làm việc theo nhóm để đảm bảo chất lượng thực hiện theo quy trình đã được phê duyệt của bệnh viện.

Thực hiện bất kỳ công việc / nhiệm vụ được phân công khác theo yêu cầu của Giám đốc kỹ thuật và thiết bị y tế

Yêu cầu:
  • Văn bằng hoặc bằng Kỹ sư Điện hoặc Điện tử hoặc Y sinh
  • 3 – 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
  • Hiểu biết cơ bản về Giải phẫu người và Sinh lý học
  • Kiến thức ứng dụng về sử dụng thiết bị y tế
  • Nhận dạng lỗi cho thiết bị y tế bị hư hỏng
  • Có kiến thức về MS office (Word, Excel và Power Point)
  • Có Kỹ năng quản lý
  • Tiếng Anh lưu loát