Bệnh Viện FV - Niềm tin vào Y Đức

Breast cancer screening programme

Chương trình tầm soát bao gồm:

  • Chụp nhũ ảnh
  • Khám với bác sĩ sản phụ khoa

Dành cho các đối tượng:

  • Phụ nữ từ 40 tuổi trở lên

Lưu ý:

  1. Bạn không cần nhịn ăn hay tuân theo một chế độ dinh dưỡng đặc biệt nào trước ngày khám. Thời điểm tốt nhất để chụp nhũ ảnh nếu bạn chưa mãn kinh là sau khi sạch kinh và trong vòng 2 tuần tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối.
  2. Bạn sẽ nhận kết quả tại khoa Sản phụ khoa.
  3. Chương trình này không bao gồm các yêu cầu thăm khám và các xét nghiệm bổ sung khác.