Bệnh viện FV cung cấp 3 chương trình khám sức khỏe cho người chơi thể thao ở những cấp độ khác nhau.

Kiểm tra
mở rộng
3,800,000
Khám lâm sàng
Bác sĩ chuyên khoa y học thể thao
Xét nghiệm kiểm tra
Đo điện tim
Nghiệm pháp gắng sức
Siêu âm tim