Work at FV

“Cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao là nỗ lực của cả một tập thể, tạo cho nhân viên cảm giác tự hào được làm việc tại một bệnh viện đạt chứng nhận Quốc tế.” – Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám Đốc Bệnh viện FV.”