Tin tức

Bệnh viện FV đạt 80/83 tiêu chí trong bộ chuẩn chất lượng của bộ y tế

Giữa tháng 12-2013, Bộ Y Tế lần đầu tiên ban hành bộ tiêu chí đánh giá về chất lượng bệnh viện. Theo đó, mỗi bệnh viện cần đạt 83 tiêu chí, trong đó có 19 tiêu chí hướng đến người bệnh, 14 tiêu chí phát triển nguồn nhân lực, 38 tiêu chí về hoạt động chuyên môn, tám tiêu chí cải tiến chất lượng và bốn tiêu chí đặc thù chuyên khoa. Bộ tiêu chí này được đánh giá cao trong việc cải tiến chất lượng các bệnh viện hiện nay.

Sau khi ban hành, Bộ Y Tế kết hợp với các Sở Y Tế địa phương đã thực hiện kiểm tra thí điểm một số bệnh viện, Bệnh viện FV được chọn là một trong những Bệnh viện đầu tiên được chọn tham gia quá trình kiểm tra này. Cuộc kiểm tra được thực hiện tập trung vào các lĩnh vực sau:

  • Các tiêu chí hướng đến người bệnh
  • Phát triển nguồn nhân lực bệnh viện
  • Hoạt động chuyên môn
  • Hoạt động cải tiến chất lượng
  • Tiêu chí đặc thù chuyên khoa Sản và Nhi.

Bệnh viện FV được đánh giá dựa trên 80/83 tiêu chí (ba tiêu chí loại trừ là ba tiêu chí không dành cho các Bệnh viện tư nhân như FV). Mỗi tiêu chí được đánh giá theo thang điểm từ 1-5 với 5 là xuất sắc.

Theo Sở Y Tế kết luận Bệnh viện FV là một trong 4 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM đạt số điểm cao nhất.

Đồng thời Sở Y Tế ghi nhận cách thức Bệnh viện FV ghi nhận ý kiến phản hồi của bệnh nhân về các dịch vụ của bệnh viện như có nhân viên đi hỏi ý kiến, phân tích để đánh giá, cải thiện thường xuyên và liên tục.

Đánh giá điều dưỡng của FV làm việc rất tốt, nhiệt tình, chuyên nghiệp và tận tâm, trong đó bao gồm việc xác định bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao nào và có bảng màu để thể hiện các nguy cơ đó ví dụ như màu đỏ là cho ḅênh nhân có tiền sử dị ứng. Các bệnh viện khác nên cố gắng hoc̣ tập cách này.

Bệnh viện FV có một hệ thống lưu trữ hồ sơ chuyên nghiệp, chặt chẽ và khoa học. Mọi hoạt động của bệnh viện FV, từ việc tiếp nhận bệnh nhân, lưu hồ sơ bệnh án đến việc thu mua, quản lý trang thiết bị… đều được quản lý bằng hệ thống quản trị bệnh viện qua mạng Orion. Hệ thống lưu trữ thông tin này cho phép các bác sĩ truy cập toàn bộ thông tin về bệnh nhân, nhờ đó việc theo dõi điều trị và khám chữa bệnh được nhanh chóng và thuận tiện. Bên cạnh đó, hệ thống này còn hỗ trợ việc quản lý toàn bộ các hoạt động của bệnh viện một cách hiệu quả để phục vụ bệnh nhân tốt hơn.

Đặc biệt Sở Y Tế đánh giá FV là một bệnh viện có chính sách ưu đãi nhân viên y tế tốt thể hiện qua mức lương rất cạnh tranh với các bệnh viện khác. Mặc dù là bệnh viện tư nhân nhưng tạo điều kiện cho bác sĩ và nhân viên đi học tập, đào tạo ở trong và ngoài nước rất nhiều. Điều này gíúp cho Bệnh viện FV có một đội ngũ nhân sự chất lượng, giúp duy trì, ổn định và ngày càng nâng tầm chất lượng trong công tác điều trị chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện FV.

Từ trước đến nay, Bệnh viện FV luôn song hành cùng Bộ Y Tế trong việc cải tiến chất lượng, Bộ Y Tế thường xuyên tổ chức cho các bệnh viện bạn đến để được Bệnh viện FV chia sẻ kinh nghiệm về quản trị chất lượng bệnh viện. Bộ Y Tế cũng đã tín nhiệm giao cho trưởng phòng chất lượng của Bệnh viện FV tham gia vào tổ biên tập Ban soạn thảo Thông tư quy định về tiêu chí, hồ sơ, thủ tục thừa nhận các bộ tiêu chuẩn thừa nhận chất lượng cơ sở khám chữa bệnh và tham gia xây dựng giáo trình đào tạo liên tục về quản lý chất lượng bệnh viện. Và lần này với những đánh giá trên, Bệnh viện FV tự hào là một điển hình đi đầu trong việc nâng cao chất lượng Bệnh viện tại Việt Nam.

Zalo