Chương trình Hợp tác Bác sĩ Bệnh viện FV

Chương trình Hợp tác Bác sĩ Bệnh viện FV

Chương trình Hợp tác Bác sĩ Bệnh viện FV tạo cơ hội cho những bác sĩ, không phải là thành viên của FV tham gia các hoạt động:

  • Gửi bệnh nhân đến FV (Bác sĩ gửi bệnh – RD)
  • Nhập viện phẫu thuật điều trị hay đỡ sinh cho bệnh nhân của họ tại FV (Bác sĩ Hợp tác – ED).

Ngoài ra còn có chương trình Bác sĩ Cộng tác – AD dành cho các bác sĩ được mời làm việc tại FV một số buổi/tuần.
Bác sĩ Hợp tác và bác sĩ Cộng tác cần phải thông qua quy trình phê duyệt “Trình độ và Phạm vi hoạt động chuyên môn”
Các bác sĩ tham gia Chương trình Hợp tác Bác sĩ của Bệnh viện FV sẽ được làm việc và hỗ trợ bởi đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm, tận tâm và chuyên nghiệp.
Các phúc lợi dành cho các bác sĩ trong chương trình này:

  • Mức thù lao hấp dẫn
  • Ưu đãi dành cho bệnh nhân của bác sĩ, bản thân và các thành viên gia đình trực hệ
  • Được mời tham gia các buổi hội thảo, hội nghị Y khoa, các khóa đào tạo Y khoa liên tục (CME).
  • Được cấp Bảo hiểm Rủi ro Nghề nghiệp
  • Ưu đãi hoặc miễn phí chương trình Khám sức khỏe tổng quát hàng năm.Bản tin dành cho bác sĩChương trình bác sĩ hợp tác