Chăm sóc bệnh nhân luôn là ưu tiên hàng đầu của Bệnh viện FV. Ngoài cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế, Bệnh viện FV luôn nỗ lực để mang đến cho bệnh nhân mọi trải nghiệm tại bệnh viện được thoải mái nhất. Điều này bao gồm cả việc hỗ trợ bệnh nhân trong các thủ tục thanh toán bảo hiểm.

Các Đối Tác Thanh Toán Trực Tiếp

Bệnh viện FV hợp tác với nhiều công ty bảo hiểm trong nước và quốc tế, cung cấp dịch vụ thanh toán trực tiếp, mang lại lợi ích cho bệnh nhân.

Thông Tin Hữu Ích

Mọi công ty và hợp đồng bảo hiểm đều khác nhau và tìm hiểu kỹ hợp đồng là điều rất quan trọng. Hãy tìm hiểu về các trường hợp loại trừ phổ biến, không được bồi thường tùy vào từng hợp đồng bảo hiểm của Bệnh viện FV.

Chính sách của FV

Bệnh viện FV cung cấp dịch vụ thanh toán bảo hiểm trực tiếp hoặc thanh toán tiền mặt. Tìm hiểu thêm về các lựa chọn thanh toán hiện có tùy theo từng công ty cung cấp bảo hiểm.

Quy Trình Dịch Vụ

Văn phòng bảo hiểm của Bệnh viện FV có thể hỗ trợ bệnh nhân các vấn đề về yêu cầu thanh toán bảo hiểm. Tìm hiểu thêm thông tin về quy trình này.