Hoài bão, Sứ mạng, Các giá trị của bệnh viện FV

HOÀI BÃO

Nhà Cung cấp Dịch vụ Y tế hàng đầu Châu Á

SỨ MẠNG

Tạo Uy tín bằng Chất lượng Chuyên môn xứng tầm Quốc tế

CÁC GIÁ TRỊ CỦA BỆNH VIỆN FV

  • Bệnh nhân là tất cả đối với Bệnh viện
  • Trình độ chuyên môn cao và coi trọng đạo đức nghề nghiệp
  • Luôn tuân thủ các quy trình quản lý chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế
  • Là sự kết hợp những tinh túy của hai nền y học Pháp – Việt
  • Luôn tôn trọng, cống hiến và quan tâm chăm sóc bằng sự đồng cảm
  • Không ngừng hoàn thiện dịch vụ Chăm sóc Khách hàng
  • Là một tập thể có tinh thần đoàn kết cao
  • Luôn phấn đấu để tự hoàn thiện
  • Là nơi có trách nhiệm và đáng tin cậy
  • Môi trường làm việc nhiệt tình và thân thiện

Zalo
Facebook messenger