Dịch Vụ Bảo Hiểm

Chăm sóc bệnh nhân luôn là ưu tiên hàng đầu của Bệnh viện FV. Ngoài cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế, Bệnh viện FV luôn nỗ lực để mang đến cho bệnh nhân mọi trải nghiệm tại bệnh viện được thoải mái nhất. Điều này bao gồm cả việc hỗ trợ bệnh nhân trong các thủ tục thanh toán bảo hiểm.