Tin tức

Bệnh viện FV hưởng ứng ngày Dược sĩ thế giới 2017

Ngày Dược sĩ Thế giới được Liên đoàn Dược phẩm Quốc tế (FIP) ấn định vào ngày 25/09 hàng năm. Chủ đề của Ngày này năm nay là: “Từ nghiên cứu tới chăm sóc sức khỏe: Dược sĩ luôn sẵn sàng vì bạn”.

Mục đích của Ngày Dược sĩ thế giới là nhằm ủng hộ và thúc đẩy vai trò của dược sĩ trong việc cải thiện sức khỏe của người dân.

Chủ tịch FIP, tiến sĩ Carmen Pena cho biết: “Chủ đề này nhằm phản ánh những đóng góp to lớn của ngành dược đối với sức khỏe con người. Từ nghiên cứu và phát triển dược phẩm cho đến giáo dục các dược sĩ tương lai, các nhà nghiên cứu dược phẩm, và cả cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trực tiếp. Chúng tôi làm tất cả những điều này vì lợi ích của bệnh nhân và cộng đồng”.

Để nhấn mạnh tầm quan trọng của dược sĩ, bà nói thêm: “Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng các dược sĩ là xương sống của chăm sóc sức khỏe. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe không chỉ bắt nguồn từ các nhà thuốc bệnh viện mà phải bắt nguồn bằng việc nhận thức được các vấn đề sức khỏe trong dân chúng và phát triển các loại thuốc, các chính sách giáo dục. Những dược sĩ chúng tôi thường tham gia ngay giai đoạn đầu tiên của quá trình điều trị”.

Theo chủ tịch FIP, vai trò của dược sĩ đã phát triển từ một nhà cung cấp thuốc thành một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Ngày Dược sĩ Thế giới ra đời lần đầu tiên tại cuộc họp diễn ra ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2010.

Ngày Dược sĩ Thế giới là dịp để bệnh viện FV bày tỏ lòng tri ân đến các dược sĩ trong quá trình cải thiện chất lượng sống của bệnh nhân.

Zalo