Tin tức

Nhân viên FV được hưởng ưu tiên khi xin Visa đi Pháp

Theo thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa Bệnh viện FV và Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM, nhân viên có hợp đồng lao động chính thức tại FV được hưởng nhiều ưu tiên khi xin visa đến Pháp.

Theo thỏa thuận này, nhân viên FV khi đến xin visa Pháp không cần thực hiện bước đặt hẹn để nộp hồ sơ; hồ sơ được ưu tiên xử lý và thành phần hồ sơ được giảm bớt.

Thời hạn của visa được cấp có thể từ 1 đến tối đa 3 năm, tùy theo yêu cầu cụ thể được nêu rõ trong thư bảo lãnh của FV. Thời gian xử lý đơn xin visa là 15 ngày làm việc.

Zalo