Assistant to Nurse Trainer

TRỢ LÝ ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG

Mô tả công việc:

Trợ lý đào tạo điều dưỡng có trách nhiệm tạo điều kiện và hỗ trợ cho việc giảng dạy của Chuyên viên đào tạo điều dưỡng bằng cách dịch tài liệu giảng dạy từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Ngoài ra, cô sẽ diễn giải nội dung của các buổi giảng dạy từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại và giúp tạo điều kiện thuận lợi và cho phép làm rõ các câu hỏi từ những người tham gia đào tạo. Các nhiệm vụ khác bao gồm chuẩn bị phòng đào tạo và thiết bị đào tạo, đảm bảo bảng điểm danh được ký đầy đủ, hỗ trợ trong các cuộc giảng dạy và dịch bài thi.

Yêu cầu:

  • Văn bằng Điều dưỡng hoặc tương đương
  • Chứng chỉ / Văn bằng tiếng Anh
  • Kinh nghiệm: Điều dưỡng hoặc làm việc trong tổ chức y tế chuyên nghiệp
  • Kỹ năng giao tiếp, dịch thuật và phiên dịch tốt
  • Kỹ năng tổ chức
  • Kỹ năng sử dụng máy tính (Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Outlook)
  • Kiến thức về thiết bị nghe nhìn
  • Kỹ năng giao tiếp nói và viết bằng tiếng Anh
Zalo
Facebook messenger