Bác sĩ Y học Thể Thao

BÁC SĨ Y HỌC THỂ THAO

Mô tả chung vị trí công việc

Đây là vị trí Bác sĩ toàn thời gian dành cho người Việt Nam

Trình độ học vấn

Ứng viên tốt nghiệp từ Trường Đại học Y, chuyên ngành Nội Tổng Quát hoặc Nội khoa, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm với vị trí Bác sĩ điều trị và quan tâm đến Y học Thể thao.

Ứng viên được đào tạo tại nước ngoài là một lợi thế.

Thông thạo Tiếng Pháp hoặc Tiếng Anh

Zalo