Chuyên viên pháp lý

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

Mô tả công việc

1. Công việc pháp lý thường quy:

 • Cập nhật các quy định pháp luật: Tìm kiếm và nghiên cứu các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động của công ty (như các văn bản pháp luật về y tế, lao động, doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, thuế, ngân hàng v.v…) và cập nhật các văn bản cần thiết tới các Giám Đốc và/hoặc trưởng phòng liên quan.
 • Hợp đồng: Xem xét tất cả các hợp đồng của công ty với bất kỳ bên thứ ba nào theo yêu cầu của các Giám Đốc có liên quan để đảm bảo rằng các điều khoản về pháp lý trong hợp đồng bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho công ty một cách hợp lý.
 • Lao động: Hỗ trợ phòng Nhân sự các vấn đề pháp lý liên quan đến lao động
 • Hồ sơ doanh nghiệp của công ty: Soạn thảo, nộp cho các cơ quan nhà nước các hồ sơ liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, Hội đồng thành viên
 • Tư vấn pháp lý nội bộ: Kiểm tra các quy định pháp luật liên quan đến các vấn đề pháp lý từ các phòng ban đưa lên, trao đổi tư vấn với GĐ Pháp Lý trước khi tư vấn cho các phòng ban liên quan.
 • Các văn bản chính thức của công ty:  Soạn thảo hoặc xem xét các thư từ/văn bản của công ty gửi các các quan quản lý nhà nước hoặc bên thứ ba để đảm bảo rằng nội dung của các thư từ/văn bản này phù hợp với pháp luật – GĐ Pháp Lý cần phê duyệt trước khi ký

2. Xử lý than phiền

 • Tham gia hỗ trợ Phòng Chăm Sóc Khách Hàng trong vấn đề giải quyết than phiền
Yêu cầu

1. Trình độ chuyên môn:

 • Tốt nghiệp đại học luật hoặc trình độ cao hơn
 • Có chứng chỉ hành nghề luật sư

2. Kinh nghiệm:

 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các văn phòng luật

3.  Kiến thức và kỹ năng:

 • Kiến thức vững chắc về các luật liên quan đến khám, chữa bệnh, lao động, doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, thếu, ngân hàng, dân sự
 • Có kỹ năng viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh tốt
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt
 • Có khả năng sắp xếp các công việc cần ưu tiên trước
 • Có kỹ năng làm việc nhóm tốt

4. Ngoại ngữ:

 • Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ
 • Viết và nói tiếng Anh thông thạo
 • Viết và nói tiếng Pháp là một lợi thế
Zalo
Facebook messenger