Bệnh Viện FV - Niềm tin vào Y Đức

Chuyên viên vật lý trị liệu

CHUYÊN VIÊN VẬT LÝ TRỊ LIỆU

Mô Tả Công Việc

Công việc toàn thời gian dành cho ứng viên Việt Nam.

Nhiệm vụ chính:

  • Cung cấp dịch vụ Vật lý trị liệu cho bệnh nhân Nội trú và Ngoại trú tại bệnh viện FV;
  • Làm việc với bệnh nhân, người nhà, các thành phần liên quan và những đồng nghiệp hay khoa khác nhằm giúp bệnh nhân tự sinh hoạt lại được;
  • Chủ động tham gia các hoạt động của Khoa và Bệnh viện.

Trình Độ Chuyên Môn

  • Bằng cấp vật lý trí liệu;
  • Đã có chứng chỉ hành nghề.
  • Ưu tiên cho người đã được đào tạo sau đại học.
  • Khả năng giao tiếp tốt – kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Biết Tiếng Pháp sẽ là lợi thế .
  • Kỹ năng sử dụng vi tính tốt.