Thư Ký Y Khoa

THƯ KÝ Y KHOA

Công việc chính

Thực hiện các công việc thư ký trong việc hỗ trợ các hoạt động y khoa của bệnh viện một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, bao gồm:

  • Tiếp đón bệnh nhân/khách hàng, kiểm tra thông tin, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc.
    Chịu trách nhiệm cho các công việc hành chính, trực điện thoại và trả lời email.
    Đặt lịch hẹn cho bệnh nhân và quản lý lịch hẹn.

Là phiên dịch viên/Thông dịch viên cho các Bác sĩ

Yêu cầu

  • Tốt nghiệp đại học
  • Kiến thức liên quan đến chuyên ngành Quản trị hành chính, Thương mại, hoặc Khoa học Xã hội
  • Hai năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến ngành thư ký y khoa, hoặc thư ký, khả năng tổ chức sắp xếp công việc văn phòng và kỹ năng giao tiếp
  • Đã hoàn tất chương trình thư ký y khoa (khóa học từ 9 tháng đến 2 năm) hoặc có thể thay thế bằng kinh nghiệm tương đương; hoặc có bằng cấp và kinh nghiệm liên quan đến công việc như trên là một lợi thế.