CHẤP THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ TỪ XA

XÁC NHẬN CỦA BỆNH VIỆN FV

Dịch Vụ Y Tế Từ Xa nghĩa là cung cấp dịch vụ y tế bằng cách tương tác qua hệ thống âm thanh và hình ảnh điện tử giữa bệnh viện và bệnh nhân không ở cùng một địa điểm. Những dịch vụ này có thể bao gồm tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa, chỉ định khảo sát, kê đơn thuốc, phân phát tài liệu hướng dẫn bệnh nhân hoặc các dịch vụ y tế khác.

 1. Lợi ích tiềm năng của dịch vụ y tế từ xa:
 • Không cần đi đến Bệnh viện FV.
 • Giảm thời gian chờ gặp bác sĩ.
 • Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế.
 1. Những rủi ro tiềm ẩn của công nghệ này:
 • Kết nối video có thể không hoạt động hoặc có thể ngừng hoạt động trong quá trình tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa
 • Hình ảnh hoặc thông tin truyền qua video có thể không đủ rõ cho việc khám bệnh.
 • Bệnh nhân có thể được yêu cầu đến Bệnh viện FV nếu thông tin thu được qua việc khám từ xa không đủ để chẩn đoán.

XÁC NHẬN CỦA BỆNH NHÂN/NGƯỜI GIÁM HỘ BỆNH NHÂN

Tôi hiểu rằng:

 • Tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa được thực hiện thông qua kết nối video hai chiều, khi đó bác sĩ có thể nhìn thấy hình ảnh của tôi trên màn hình và nghe được giọng nói của tôi nhưng không thể thăm khám trực tiếp cho tôi, nên việc khám bệnh theo hình thức này có thể không bằng khám bệnh trực tiếp.
 • Bác sĩ không thể thăm khám lâm sàng phải dựa vào thông tin do tôi cung cấp và do vậy không chịu trách nhiệm khi đưa ra lời khuyên, khuyến cáo và/hoặc quyết định dựa vào thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác do tôi cung cấp.
 • Bác sĩ sẽ xác định xem tình trạng của tôi có phù hợp để thực hiện tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa hay không và có thể đề nghị khám bệnh trực tiếp.
 • Dịch vụ y tế từ xa có thể bao gồm việc truyền thông điện tử các thông tin y khoa của tôi tới các bác sĩ khác của Bệnh viện FV hoặc các cơ sở y tế khác khi thích hợp.
 • Nhân viên khác có thể có mặt trong quá trình tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa để vận hành thiết bị ghi hình và hỗ trợ bác sĩ nhưng sẽ thực hiện các quy trình hợp lý để duy trì tính bảo mật của thông tin thu được.
 • Bệnh viện FVH có thể ghi âm/ghi hình, lưu và bảo quản toàn bộ nội dung tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa, tin nhắn tức thời, tin nhắn văn bản, bản ghi âm, ghi hình, email và thư từ trao đổi với tôi/người phụ thuộc của tôi nhằm mục đích lưu trữ.
 • Bệnh viện FV và nhân viên y tế của Bệnh viện FV không thể đảm bảo rằng việc tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa sẽ cải thiện tình trạng bệnh của tôi/người phụ thuộc của tôi.

Tôi đồng ý thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình trước khi được tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

Tôi hiểu rằng bất kỳ tranh chấp nào đối với sự đồng ý của tôi về Dịch Vụ Y Tế Từ Xa được cung cấp cho tôi/người phụ thuộc của tôi sẽ được điều chỉnh bởi, và được diễn giải theo, pháp luật Việt Nam và tôi đồng ý và sẽ không thay đổi ý kiến từ bây giờ và trở về sau rằng các tòa án Việt Nam sẽ có thẩm quyền duy nhất giải quyết bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh từ, theo, hoặc liên quan tới, sự đồng ý của tôi hoặc dịch vụ được cung cấp cho tôi/người phụ thuộc của tôi và vì các mục đích đó tôi đồng ý và sẽ không thay đổi ý kiến từ bây giờ và trở về sau là sẽ đệ trình mọi tranh chấp dưới thẩm quyền phân xử duy nhất và cuối cùng của các tòa án Việt Nam, bất kể có mâu thuẫn nào về các nguyên tắc pháp luật.

Zalo
Facebook messenger