Đăng ký khám Khoa Vật Lý Trị Liệu Và Phục Hồi Chức Năng

Vui lòng cung cấp các thông tin sau:
Không đúng Mã Số Bệnh Nhân
Không đúng Số Điện Thoại
Vui lòng nhập email hợp lệ
Nếu Không, Vui lòng điền vào mẫu dưới đây
Thông tin tự đánh giá:


Nếu Có, vui lòng tải lên đơn đặt hàng y tế của bạn
Bệnh viện FV:

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:00 – 17:00,
Thứ Bảy, 8:00 – 12:00

P.Khám Đa Khoa FV SG:

Thứ Hai – Thứ Bảy, 7:30 – 12:00,
Thứ Hai – Thứ Bảy, 13:00 – 17:00

Lựa Chọn Ngày Thời gian
1
2
Zalo
Facebook messenger