Trước khi tham gia vào bất kỳ môn thể thao nào, khuyến cáo vận động viên chuyên nghiệp hay không chuyên nên thực hiện đánh giá sức khỏe trước khi tham gia thể thao (PPE). Đánh giá này giúp phát hiện các tình trạng nghiêm trọng và đưa ra các chiến lược để phòng ngừa chấn thương. Đánh giá nên được thực hiện khoảng 6 tuần trước khi tham gia thể thao để giúp kiểm tra hoặc điều trị thêm nếu cần.

Học sinh và sinh viên Đánh giá tiêu chuẩn dành cho người lớn Đánh giá toàn diện dành cho người lớn
1,160,000
11,300,000
14,920,000
Khám với bác sĩ
Chuyên gia Y học Thể thao
Đo dấu hiệu sinh tồn và chỉ số khối cơ thể
Đo dấu hiệu sinh tồn và thị lực
Phân tích thành phần cơ thể
Kiểm tra bệnh sử
Thăm khám lâm sàng
Kiểm tra tình trạng đủ điều kiện tham gia thể thao
Chuyên gia dinh dưỡng
Bác sĩ tim mạch
Khảo sát
Điện tâm đồ lúc nghỉ
Đo phế dung
Siêu âm tim qua thành ngực
Nghiệm pháp gắng sức
Nghiệm pháp gắng sức tim mạch với VO2 tối đa
Xét nghiệm (sinh học)
Xét nghiệm tổng quát
Complete blood count
C Reactive protein (CRP)
Renal Function Tests
Urinalysis
Creatinine
Creatinine clearance
Xét nghiệm chức năng gan
Gamma-Glutamyl Transferase
ASAT / ALAT ratio
Xét nghiệm bộ mỡ máu toàn diện
Cholesterol total
Triglycerides
HDL-Cholesterol
LDL-Cholesterol
Xét nghiệm chuyển hóa
HbA1c - glycated haemoglobin
Uric acid
Calcium
Phosphate
Thyroid stimulating hormone (TSH)
Vitamin D
Đánh giá cơ sinh học (của Phòng khám ACC) cho cả 3 chương trình - Giá: 1.600.000 đồng
Kiểm tra bệnh sử cơ xương khớp
Chụp bàn chân
Phân tích dáng đi
Khám cột sống
Kiểm tra biên độ vận động