Trẻ tăng động giảm chú ý: can thiệp sớm giúp cải thiện khả năng học tập và giao tiếp 15/12/2023

Trẻ rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) thường không có khả năng tập trung ở bất kỳ hoạt động nào, hay quên, khó kết bạn, không thể đứng yên một chỗ quá vài giây, leo trèo quá mức… làm ảnh hưởng đến khả năng học tập và giao tiếp.

Nội dung đang được cập nhật