Hướng Dẫn Pha Chế Thức Uống Jelly

JELLY VÀ BỘT GELATINE – CÔNG THỨC PHA CHẾ CHO 6 LY (CHẾ ĐỘ ĂN THÔNG THƯỜNG)

Jelly hương colaJelly hương chanhJelly hương cà phêJelly hương trà

1 lít nước cola không đường

25 g bột gelatine

1 lít nước

25 g bột gelatine

25 g chất tạo ngọt

15 g nước chanh tươi

1 lít nước

25 g bột gelatine

20 g chất tạo ngọt

16 g bột cà phê hòa tan không đường (1 túi cà phê hòa tan)

1 lít nước

25 g bột gelatine

20 g chất tạo ngọt

1,5 g trà xanh (1 túi trà xanh)

Cách pha chế

 1. Rửa tay với xà phòng.
 2. Chuẩn bị các dụng cụ pha chế.
 3. Chuẩn bị các nguyên liệu theo công thức như trên gồm: nước, bột gelatine, chất tạo ngọt và chất tạo mùi hương.
 4. Bắt đầu pha chế jelly:
  • Cho bột gelatine vào nước và khấy đều;
  • Đun sôi hỗn hợp và tiếp tục khấy cho đến khi bột gelatine tan hoàn toàn;
  • Cho nguyên liệu tạo mùi hương (nước cola không đường/ nước chanh/ bột cà phê hòa tan/ trà xanh) vào hỗn hợp.
 5. Ghi chú:
  • Đối với jelly hương cola: mở lon cola không đường và chờ cho khí ga bay hết vào không khí trong 15 phút trước khi sử dụng;
  • Đối với jelly hương trà: cho túi trà vào hỗn hợp và chờ cho trà hòa tan trong 5 phút. Lấy túi trà ra.
 6. Cho chất tạo ngọt vào và khuấy đều.
 7. Đổ hỗn hợp như nhau vào 6 ly (150 mL /ly).
 8. Đậy bằng nắp nhựa và dán nhãn trên mỗi ly.
 9. Ghi thông tin trên nhãn:
 • Tên đầy đủ của thức uống (ví dụ Jelly hương cola);
 • Ngày pha chế (ví dụ: Ngày pha chế: 20/12);
 • Ngày hết hạn (ví dụ Ngày hết hạn: 23/12).
 1. Giữ jelly trong tủ lạnh cho đến khi sử dụng.
 2. Jelly có thể dùng trong 3 ngày, và phải vứt bỏ sau thời gian này.

JELLY VÀ BỘT GELATINE – CÔNG THỨC PHA CHẾ CHO 6 LY (CHẾ ĐỘ ĂN TIỂU ĐƯỜNG)

Jelly hương colaJelly hương chanhJelly hương cà phêJelly hương trà

1 lít nước cola không đường

25 g bột gelatine

1 lít nước

25 g bột gelatine

15 g nước chanh tươi

1 lít nước

25 g bột gelatine

16 g bột cà phê hòa tan không đường (1 túi cà phê hòa tan)

1 lít nước

25 g bột gelatine

1,5 g trà xanh (1 túi trà xanh)

Cách pha chế

 1. Rửa tay với xà phòng.
 2. Chuẩn bị các dụng cụ pha chế.
 3. Chuẩn bị các nguyên liệu theo công thức như trên gồm: nước, bột gelatine, và chất tạo mùi hương.
 4. Bắt đầu pha chế jelly:
  • Cho bột gelatine vào nước và khấy đều;
  • Đun sôi hỗn hợp và tiếp tục khấy cho đến khi bột gelatine tan hoàn toàn;
  • Cho nguyên liệu tạo mùi hương (nước cola không đường/ nước chanh/ bột cà phê hòa tan/ trà xanh) vào hỗn hợp.
 5. Ghi chú:
  • Đối với jelly hương cola: mở lon cola không đường và chờ cho khí ga bay hết vào không khí trong 15 phút trước khi sử dụng;
  • Đối với jelly hương trà: cho túi trà vào hỗn hợp và chờ cho trà hòa tan trong 5 phút. Lấy túi trà ra.
 6. Khuấy đều
 7. Đổ hỗn hợp như nhau vào 6 ly (150 mL /ly).
 8. Đậy bằng nắp nhựa và dán nhãn trên mỗi ly.
 9. Ghi thông tin trên nhãn:
 10. Tên đầy đủ của thức uống (ví dụ Jelly hương cola)
 11. Ngày pha chế (ví dụ: Ngày pha chế: 20/12).
 12. Ngày hết hạn (ví dụ Ngày hết hạn: 23/12).
 13. Giữ jelly trong tủ lạnh cho đến khi sử dụng.
 14. Jelly có thể dùng trong 3 ngày, và phải vứt bỏ sau thời gian này.

JELLY HƯƠNG SỮA VÀ BỘT GELATINE – CÔNG THỨC PHA CHẾ CHO 2 LY (CHẾ ĐỘ ĂN THÔNG THƯỜNG VÀ TIỂU ĐƯỜNG)

Jelly hương sữa

100 ml nước

6 g bột gelatine (1 muỗng cà phê)

1 hộp/ly sữa (200 mL)

Cách pha chế

 1. Rửa tay với xà phòng.
 2. Chuẩn bị các dụng cụ pha chế.
 3. Chuẩn bị các nguyên liệu theo công thức như trên gồm: nước, bột gelatine, và sữa.
 4. Bắt đầu pha chế jelly hương sữa:
 • Cho bột gelatine vào nước và khấy đều;
 • Đun sôi hỗn hợp và tiếp tục khấy cho đến khi bột gelatine tan hoàn toàn;
 • Khi hỗn hợp đã ấm, cho sữa vào hỗn hợp;
 • Khuấy đều.
 1. Đổ hỗn hợp như nhau vào 2 ly (150 mL /glass).
 2. Đậy bằng nắp nhựa và dán nhãn trên mỗi ly.
 3. Ghi thông tin trên nhãn:
 • Tên đầy đủ của thức uống (ví dụ Jelly hương sữa)
 • Ngày pha chế (ví dụ: Ngày pha chế: 20/12)
 • Ngày hết hạn (ví dụ Ngày hết hạn: 23/12).
 1. Giữ jelly trong tủ lạnh cho đến khi sử dụng
 2. Jelly có thể dùng trong 3 ngày, và phải vứt bỏ sau thời gian này.

JELLY VÀ BỘT AGAR – CÔNG THỨC PHA CHẾ CHO 6 LY (CHẾ ĐỘ ĂN THÔNG THƯỜNG)

Jelly agar

Jelly agar hương cà phê

1.6 lít nước

10 g bột agar

20 g chất tạo ngọt

1.6 lít nước

10 g bột agar

20 g chất tạo ngọt

16 g bột cà phê hòa tan

Cách pha chế

 1. Rửa tay với xà phòng.
 2. Chuẩn bị các dụng cụ pha chế.
 3. Chuẩn bị các nguyên liệu theo công thức như trên gồm: nước, bột agar, chất tạo ngọt và chất tạo mùi hương.
 4. Bắt đầu pha chế jelly agar:
 • Cho bột agar vào nước và khấy đều;
 • Đun sôi hỗn hợp và tiếp tục khấy cho đến khi bột agar tan hoàn toàn;
 • Cho nguyên liệu tạo mùi hương vào hỗn hợp.
 1. Cho chất tạo ngọt vào và khuấy đều.
 2. Đổ hỗn hợp như nhau vào 6 ly (150 mL /ly).
 3. Đậy bằng nắp nhựa và dán nhãn trên mỗi ly.
 4. Ghi thông tin trên nhãn:
 5. Tên đầy đủ của thức uống (ví dụ Jelly agar hương cà phê)
 6. Ngày pha chế (ví dụ: Ngày pha chế: 20/12).
 7. Ngày hết hạn (ví dụ Ngày hết hạn: 23/12).
 8. Giữ jelly trong tủ lạnh cho đến khi sử dụng.
 9. Jelly agar có thể dùng trong 3 ngày, và phải vứt bỏ sau thời gian này.

JELLY VÀ BỘT AGAR – CÔNG THỨC PHA CHẾ CHO 6 LY (CHẾ ĐỘ ĂN TIỂU ĐƯỜNG)

Jelly agar

Jelly agar hương cà phê

1.6 lít nước

10 g bột agar

1.6 lít nước

10 g bột agar

16 g bột cà phê hòa tan không đường

Cách pha chế

 1. Rửa tay với xà phòng.
 2. Chuẩn bị các dụng cụ pha chế.
 3. Chuẩn bị các nguyên liệu theo công thức như trên gồm: nước, bột agar, và chất tạo mùi hương.
 4. Bắt đầu pha chế jelly:
  • Cho bột agar vào nước và khấy đều;
  • Đun sôi hỗn hợp và tiếp tục khấy cho đến khi bột agar tan hoàn toàn;
  • Cho nguyên liệu tạo mùi hương vào hỗn hợp.
 5. Đổ hỗn hợp như nhau vào 6 ly (150 mL /glass).
 6. Đậy bằng nắp nhựa và dán nhãn trên mỗi ly.
 7. Ghi thông tin trên nhãn:
 8. Tên đầy đủ của thức uống (ví dụ Jelly agar hương cà phê).
 9. Ngày pha chế (ví dụ: Ngày pha chế: 20/12).
 10. Ngày hết hạn (ví dụ Ngày hết hạn: 23/12).
 11. Giữ jelly trong tủ lạnh cho đến khi sử dụng.
 12. Jelly có thể dùng trong 3 ngày, và phải vứt bỏ sau thời gian này.

JELLY VÀ CHẤT LÀM ĐẶC HÒA TAN – CÔNG THỨC PHA CHẾ CHO 1 LY (CHẾ ĐỘ ĂN THÔNG THƯỜNG)

Jelly hòa tan

120ml nước

1 gói (2.2 g)

Cách pha chế

 1. Rửa tay với xà phòng
 2. Chuẩn bị các dụng cụ pha chế
 3. Cho thành phần trong gói vào một ly rỗng và khô
 4. Cho 120 ml nước vào, cùng lúc đó quấy nhanh bằng nĩa cho đến khi hòa tan để đạt được chất lỏng như mong muốn.
 5. Đậy bằng nắp nhựa và dán nhãn trên mỗi ly
 6. Ghi thông tin trên nhãn:
 • Tên đầy đủ của thức uống (ví dụ Jelly hòa tan)
 • Ngày pha chế (ví dụ: Ngày pha chế: 20/12)
 • Ngày hết hạn (ví dụ Ngày hết hạn: 23/12)
 1. Giữ jelly trong tủ lạnh cho đến khi sử dụng
 2. Jelly có thể dùng trong 3 ngày, và phải vứt bỏ sau thời gian này
Zalo