Tin tức

Thông báo về những thay đổi cơ bản của chương trình thẻ hội viên FV

Trong thời gian vừa qua, thị trường bảo hiểm sức khỏe đã có nhiều thay đổi liên quan đến quyền lợi bảo hiểm. Với mục đích mang đến những quyền lợi tốt nhất cho hội viên và người thân, Bệnh viện FV quyết định thay đổi đối tác bảo hiểm. Từ ngày 1 tháng 11 năm 2015, Bệnh viện FV sẽ không hợp tác với Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt nữa, thay vào đó Chương trình Hội viên và Bảo hiểm Sức khỏe FV sẽ hợp tác với Tổng công ty Bảo hiểm Bưu Điện (PTI).

Những quyền lợi hiện tại do Bệnh viện FV trực tiếp cung cấp sẽ không thay đổi, như khám bệnh miễn phí tại một số chuyên khoa; giảm giá các chương trình kiểm tra sức khỏe tổng quát, các dịch vụ xét nghiệm và chẩn đoán; và một số trường hợp nằm viện không được công ty bảo hiểm chi trả. Tuy nhiên, phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm do đối tác mới cung cấp có thay đổi, nên phí hội viên và quyền lợi của hội viên cũng có sự thay đổi. Những thay đổi mới sẽ được áp dụng với những hội viên đăng ký mới và gia hạn thẻ từ ngày 1 tháng 11 năm 2015. Đối với hội viên đăng ký mới hoặc có ngày gia hạn trước ngày 31 tháng 10 năm 2015, các quyền lợi sẽ không thay đổi cho đến hết kỳ hạn của thẻ hội viên đó.

Những thay đổi cơ bản của thẻ hội viên mới như sau:

  • Hội viên sẽ không cần đóng khoản khấu trừ cố định 2.090.000 đồng/năm. Thay vào đó, hội viên tham gia đồng bảo hiểm bằng việc chia sẻ một khoản đồng chi trả từ 10% đến 25% tùy vào độ tuổi cho mỗi lần nhập viện. Ngoài ra, mức đồng chi trả cho dịch vụ sinh con là 25%, tuy nhiên, trường hợp nhập viện điều trị do tai nạn không cần đóng khoản đồng chi trả.
  • Người đang điều trị ung thư hoặc các biến chứng liên quan đến ung thư có thể tham gia chương trình Hội viên và Bảo hiểm Sức khỏe FV, nhưng không được hưởng quyền lợi bảo hiểm cho dịch vụ điều trị nội trú có liên quan đến căn bệnh này.

Khi đăng ký, hội viên cần điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký và nêu rõ tình trạng sức khỏe trước đây. Ngoài ra, phí hội viên sẽ tăng từ 5% trở lên tùy vào độ tuổi của hội viên. Bệnh viện FV sẽ gửi thông tin về Chương trình Hội viên và Bảo hiểm Sức khỏe FV, phí hội viên và quyền lợi của hội viên theo yêu cầu.

Vui lòng liên hệ với Chuyên viên tư vấn khách hàng để biết thêm thông tin chi tiết.