Đăng ký khám bệnh từ xa

Bạn đã từng khám bệnh tại FV?  
nếu CHƯA, vui lòng điền thông tin bên dưới
Thông Tin Cá NhânChỉ .jpg, .jpeg được cho phép. Tệp phải nhỏ hơn 2MB

Địa chỉ cư trú hiện tại
Trường Hợp Khẩn Cấp
Thông Tin Bảo Hiểm
Thông Tin Nghề Nghiệp
Thông Tin Đặt Hẹn:
Bệnh viện FV:

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:00 – 17:00,
Thứ Bảy, 8:00 – 12:00

P.Khám Đa Khoa FV SG:

Thứ Hai – Thứ Bảy, 7:30 – 12:00,
Thứ Hai – Thứ Bảy, 13:00 – 17:00

Lựa Chọn Ngày Thời gian
1
2
Vui lòng cung cấp các thông tin sau:

Chỉ .jpg, .jpeg được cho phép. Tệp phải nhỏ hơn 2MB