Đăng ký khám bệnh từ xa

Bạn đã từng khám bệnh tại FV?  
nếu , vui lòng điền thông tin bên dưới
nếu CHƯA, vui lòng điền thông tin bên dưới
Không đúng HN
* Thông tin bắt buộc. Không đúng Số Điện Thoại
* Thông tin bắt buộc.
* Thông tin bắt buộc.
* Thông tin bắt buộc. Vui lòng nhập email hợp lệ
* Thông tin bắt buộc.
* Thông tin bắt buộc.
* Thông tin bắt buộc.
* Thông tin bắt buộc.
* Thông tin bắt buộc. Vui lòng nhập email hợp lệ
Chỉ .jpg, .jpeg được cho phép. Tệp phải nhỏ hơn 2MB

* Thông tin bắt buộc.
Địa chỉ cư trú hiện tại
* Thông tin bắt buộc.
* Thông tin bắt buộc.
* Thông tin bắt buộc.
* Thông tin bắt buộc.
* Thông tin bắt buộc.
Trường Hợp Khẩn Cấp
* Thông tin bắt buộc.
* Thông tin bắt buộc.
Thông Tin Bảo Hiểm
Thông Tin Nghề Nghiệp
Thông Tin Đặt Hẹn:

Bệnh viện FV:

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:00 – 17:00,
Thứ Bảy, 8:00 – 12:00

P.Khám Đa Khoa FV SG:

Thứ Hai – Thứ Bảy, 7:30 – 12:00,
Thứ Hai – Thứ Bảy, 13:00 – 17:00

Lựa Chọn Ngày Thời gian
1
2
Vui lòng cung cấp các thông tin sau:

Chỉ .jpg, .jpeg được cho phép. Tệp phải nhỏ hơn 2MB