“Cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao là nỗ lực của cả một tập thể, tạo cho nhân viên cảm giác tự hào được làm việc tại một bệnh viện đạt chứng nhận Quốc tế.” – Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám Đốc Bệnh viện FV.”

Văn Hóa FV

Ở FV, tất cả nhân viên đều được tôn trọng và đối xử công bằng. Văn hóa của chúng tôi là văn hóa tôn trọng, tin tưởng và khích lệ lẫn nhau. Chúng tôi khuyến khích nhân viên chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm từ thành công cũng như sai lầm của chính mình và đồng nghiệp để cùng phát triển.

Phát Triển Nhân Lực

Chúng tôi đánh giá nhiều mặt để tìm ra những thành viên sáng giá, đề bạt cho họ vị trí cao hơn. Các trưởng phòng có trách nhiệm lựa chọn ứng viên có tiềm năng, lập kế hoạch để đào tạo và phát triển để họ có thể thay thế vị trí của mình trong tương lai.

Phúc Lợi

FV áp dụng hệ thống trả lương 3P thỏa mãn nhân viên theo đúng vị trí (Position), khả năng (People) và hiệu quả công việc (Performance)

Chương Trình Thực Tập và Đào Tạo Nội Trú

Kể từ năm 2014, Bệnh viện FV đã tiếp nhận đào tạo nội trú cho các bác sĩ tốt nghiệp Trường đại học Y Dược Tp, Hồ Chí Minh. Chúng tôi mong muốn hợp tác mở rộng chương trình này với các trường đại học Y khác trong cả nước.