Bản Tin Sức Khỏe

FV Cải Tiến Chất Lượng Thông Qua Khóa Đào Tạo “Đội Đặc Nhiệm Chăm Sóc Bệnh Nhân Chất Lượng Cao”

Tại FV, việc đảm bảo an toàn cho bệnh nhân là trách nhiệm của tất cả nhân viên và là ưu tiên hàng đầu của bệnh viện trong nhiều năm qua.

An toàn của bệnh nhân là một vấn đề liên quan đến hệ thống và văn hóa của cả tổ chức, chứ không đơn giản chỉ  là ý thức của vài cá nhân. Điều này đòi hỏi việc đào tạo trong tổ chức phải toàn diện, nhằm trang bị cho đội ngũ nhân sự không chỉ kiến thức, sự tự tin, mà còn tinh thần sẵn sàng chia sẽ những kiến thức, kinh nghiệm trong công việc mà họ đã từng học được.

Để đạt được mục tiêu này, Phòng Chất lượng của bệnh viện đã tổ chức khóa học “Chất Lượng Chăm Sóc Bệnh Nhân”. Khóa học được mở cho tất cả nhân viên có quyết tâm và cam kết hướng đến chất lượng và an toàn bệnh nhân.

Các nhân viên tham gia chương trình đào tạo bao gồm những cá nhân trực tiếp chăm sóc bệnh nhân và cả những người hỗ trợ gián tiếp cho bệnh nhân.  Thông qua khóa đào tạo, nhân viên sẽ được tìm hiểu về tầm quan trọng của an toàn bệnh nhân và hiểu rõ vai trò tương ứng của từng người trong quy trình đảm bảo an toàn này.

Khóa học dựa trên chương trình Hướng dẫn Giảng dạy An toàn cho Bệnh nhân của WHO (2011) và Viện Cải Thiện Sức Khỏe Hoa Kỳ (IHI). Khóa học có 12 học phần, gồm các nội dung như chất lượng trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe, văn hóa an toàn, quản lý rủi ro trong y khoa,… Mỗi học phần đào tạo bao gồm một bài học trực tuyến, một bài kiểm tra trước và một video ví dụ về thực hành được tham khảo từ nhiều bệnh viện lớn khác nhau.

Để không ảnh hưởng đến lịch làm việc bận rộn của của các nhân viên, người tham gia có 30 ngày để hoàn tất mỗi học phần. Phòng Quản lý Chất lượng cho biết khóa học này không những mang cung cấp kiến thức mà chắc chắn còn mang lại cảm giác thú vị cho người học.

Không chỉ riêng vấn đề an toàn bệnh nhân, trong nhiều năm nay FV đã liên tục tổ chức các buổi đào tạo về nghiệp vụ, cũng như nhiều khóa huấn luyện kỹ năng liên quan khác, theo quy mô khoa, phòng, bộ phận, hoặc cho toàn bệnh viện. Thông qua các khóa đào tạo nhân viên, FV muốn hướng đến viêc cải thiện chất lượng trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nâng cao trình độ của đội ngũ nhân sự, qua đó góp phần mang lại sự hài lòng của bệnh nhân khi chọn FV là nơi khám chữa bệnh.