Bản Tin Sức Khỏe

Văn hóa an toàn bệnh nhân phát triển tại FV

Xây dựng văn hoá an toàn là hoạt động quan trọng nhằm làm tăng sự tích cực trong suy nghĩ, thái độ và hành vi của nhân viên y tế. Tuy nhiên, sự phát triển văn hóa này trong các cơ sở chăm sóc y tế là một thách thức, điều đó cần nhiều năm để cải thiện. 

Văn hóa an toàn thường được đo lường dựa trên bộ câu hỏi của Cơ quan đặc trách Nghiên cứu và Chất lượng Y tế – Hoa Kỳ (AHRQ), hay còn gọi là hoạt động “khảo sát an toàn bệnh nhân”. Trong quy trình đánh giá văn hóa này tại các đơn vị (chuyên khoa, phòng ban) nói riêng và của tổ chức (bệnh viện, trung tâm y tế) nói chung, khảo sát an toàn bệnh nhân là một công cụ hữu hiệu, đã được kiểm nghiệm bởi hàng trăm cơ sở y tế từ khắp nơi.

Văn Hóa an toàn Bệnh Nhân Phát Triển Tại FV

Tại FV, khảo sát an toàn giúp bệnh viện đánh giá tác động của tất cả các hoạt động – liên quan đến an toàn – đã thực hiện trong năm. Qua khảo sát này, FV cũng có thể xác định điểm mạnh và điểm yếu của mình. Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng kết quả này, hướng tới việc cải thiện chất lượng dịch vụ cho bệnh nhân.

Bộ Y tế Việt Nam và Tổ chức JCI cũng yêu cầu các bệnh viện đo lường văn hóa an toàn định kỳ. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ( theo công văn 4233 / SYT-NV) đã ban hành phiên bản tiếng Việt của công cụ khảo sát AHRQ và Bệnh viện FV đã áp dụng công cụ này từ năm 2016. Năm năm qua, kết quả đã cho thấy sự tiến bộ của FV trong xây dựng văn hóa an toàn, khi tổng kết điểm trung bình của năm đã tăng từ 64% (2016) lên 76% (2020).

Trong những năm gần đây, Phòng Quản lý Chất lượng (Bệnh viện FV) đã khởi động lại Khảo sát An toàn Bệnh nhân dành cho cấp lãnh đạo, để giải quyết những điểm yếu trong cuộc khảo sát năm 2020. Đây là một hoạt động do Viện Cải thiện Chăm sóc Sức khỏe (IHI) khuyến nghị, nhằm thể hiện cam kết của các nhà quản lý bệnh viện đối với sự an toàn. Bằng cách khuyến khích họ trao đổi trực tiếp với nhân viên tuyến đầu, về bất kỳ vấn đề an toàn của bệnh nhân và thể hiện sự hỗ trợ của họ dành cho nhân viên.

Trong tương lai, phòng Quản lý Chất lượng dưới sự hỗ trợ của Ban Giám đốc bệnh viện và các bộ phận liên quan, sẽ tiếp tục xây dựng nhiều hoạt động, nhằm giúp nhân viên có thể thoải mái trao đổi về vấn đề an toàn với các quản lý của mình, hoặc trực tiếp đến Ban Giám đốc. Nhờ đó có thể xây dựng FV thành nơi có không khí làm việc, mà mỗi cá nhân đều cảm thấy được tôn trọng, luôn biết nhìn nhận sai lầm và tự do phản hồi về chủ đề an toàn cho bệnh nhân.

Bệnh viện FV luôn hướng tới ưu tiên văn hóa an toàn, nơi mọi nhân viên đều cam kết làm tốt vai trò của mình, để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng sẽ liên tục thu hút nhân viên tham gia vào tất cả các hoạt động, nhằm duy trì văn hóa này. Nhờ đó, việc tuân thủ các chính sách sẽ được cải thiện, giảm thiểu sai sót và các dự án cải tiến chất lượng được thực hiện tốt hơn, qua đó mang lại một dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng, an toàn cao cho mọi người.

Zalo