Đây là chương trình mở rộng nhất đánh giá toàn diện về tình trạng tim mạch của bạn.

CHỌN CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA SỨC KHỎE CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA TIM MẠCH VÀ HỆ THỐNG MẠCH MÁU TOÀN DIỆN
10,560,000
KHÁM BỆNH VÀ XÉT NGHIỆM
Khám bệnh lâm sàng
Bác sĩ chuyên khoa Tim Mạch, Bác sĩ tĩnh mạch hoặc Bác sĩ phẫu thuật mạch máu
Các khảo sát
Đo điện tim, Chụp X-quang phổi, Siêu âm tim, Nghiệm pháp gắng sức, Siêu âm Doppler động mạch cảnh
Xét nghiệm sinh học
Xét nghiệm công thức máu,,CRP, các chỉ số lipid máu (Cholesterol, Triglyceride, Cholesterol HDL, Cholesterol LDL), đường máu lúc đói, chức năng thận (Urê, Creatinin, Độ thanh thải creatinin, Phân tích nước tiểu, Axít Uric)
Đo huyết áp lưu động (ABPM) 1,400,000
Đo điện tim Holter ECG 24h 2,110,000