Vị Trí Tuyển Dụng Thời Hạn
Trưởng phòng thiết bị y tế
Risk Manager 31/12/2020
Y Công
Tiếp tân
Chuyên viên quan hệ khách hàng
Chuyên viên phân tích tài chính khách hàng
Chuyên viên phân tích hệ thống thông tin bệnh viện
Tư vấn viên thẩm mỹ
Nhân viên Tư vấn Khách hàng
Lễ Tân/Thâu Ngân
Thư ký tính phí lầu trại
Hộ lý
Vị Trí Tuyển Dụng Thời Hạn
Điều dưỡng chăm sóc y tế tại nhà 31/12/2021
Hộ lý chăm sóc y tế tại nhà 31/12/2021
Radiologist
Bác sĩ phụ tá – Sản phụ khoa
Bác sĩ Xét Nghiệm
Bác sĩ Nội khoa
Bác sĩ Huyết học
Dược sĩ lâm sàng
Dược sĩ tuân thủ & an toàn sử dụng thuốc
Kỹ thuật viên xạ trị
Kỹ thuật viên gây mê
Điều dưỡng & Nữ hộ sinh
Speech & Language Therapista
Anatomical Pathology Technician
Bác sĩ da liễu
Bác sĩ Tổng Quát
Gynecologist & Obstetrician
Orthopedist
Urologist
Dược sĩ (Đại Học)
Dược trung
Kỹ Thuật Viên Hình Ảnh Y Học
Chuyên viên vật lý trị liệu
Kỹ thuật viên xét nghiệm
Điều dưỡng
Bác sĩ Nhi