Vị Trí Tuyển Dụng Thời Hạn
Quality and Performance Improvement Manager
Patient Safety Manager
Bác sĩ Huyết học
Trợ lý đào tạo điều dưỡng
Dược sĩ lâm sàng
Dược sĩ tuân thủ & an toàn sử dụng thuốc
Kỹ thuật viên xạ trị
Kỹ thuật viên gây mê
Y Công
Điều dưỡng & Nữ hộ sinh
Speech & Language Therapista
Anatomical Pathology Technician
Bác sĩ Điều Trị Đau
Bác sĩ da liễu
Bác sĩ Tổng Quát
Gynecologist & Obstetrician
Orthopedist
Urologist
Dược sĩ (Đại Học)
Dược trung
Kỹ Thuật Viên Hình Ảnh Y Học
Chuyên viên vật lý trị liệu
Kỹ thuật viên xét nghiệm
Hộ lý
Điều dưỡng
Bác sĩ Nhi
Vị Trí Tuyển Dụng Thời Hạn
Nhân Viên Công Tác Xã Hội (NVCTXH) trong Bệnh Viện
Tiếp tân
Chuyên viên quan hệ khách hàng
Chuyên viên phân tích tài chính khách hàng
Chuyên viên phân tích hệ thống thông tin bệnh viện
Tư vấn viên thẩm mỹ
Nhân viên Tư vấn Khách hàng
Lễ Tân/Thâu Ngân
Thư ký tính phí lầu trại